Tùy chỉnh cad

Thiết lập autocad khi mới cài xong

CAI-CAD-CO-BAN1
Có khá nhiều người muốn tùy chỉnh cad khi vừa mới cài xong để cho dể nhìn, hoặc điều chỉnh lại cho phù hợp với thói quen [...]

Hướng dẫn sử dụng Plot Styles

SPLOT-IN-AUTOCAD3
Bài này mình sẽ hướng dẫn đem plot của người khác vào sử dụng. Bạn đã có bản setup đầy đủ ? bạn có plot mà người [...]
Hỗ trợ trực tuyến