Navis

Tùy chỉnh và đem file cad vào Navisworks

Chào các  bạn đến với Blog xây dựng V-P Tiếp nối các bài trước nói về navisworks, thì navis củng rất đơn giản và dể [...]

Navisworks là gì ?

Autodesk Navisworks Manage là phần mềm mô phỏng và quản lý tiến độ thi công,  Revit, Autocad giúp ta quyết định các thiết kế [...]
Hỗ trợ trực tuyến