Cad Nâng Cao

Hướng dẫn vẽ Bulon ren vặn 3D trong Autocad

Chào các bạn đến với Blog xây dựng V-P Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ Bulon (mình hay gọi là con ốc) 3D, để vẽ [...]

Những lệnh 3D cơ bản trong Autocad (Phần 2)

Chào các bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn thực hành lệnh 3D cở bản phần tiếp theo của mục Những lệnh 3D cơ bản trong Autocad [...]

Những lệnh 3D cơ bản trong Autocad (Phần 1)

Hôm nay V-P sẽ hướng dẫn thực hành những lệnh 3D cơ bản nhất mà ta hay sử dụng, lưu ý khi học: Đây là phần nâng cao của [...]

Hướng dẫn vẽ lò xo 3D trên AutoCad

Hướng dẫn vẽ lò xo 3D thông qua lệnh Helix, Circle, Extrude, những bài thực hành có liên quan tới 3D mình sẽ cho qua mục Cad Nâng [...]
Hỗ trợ trực tuyến