Layer

Hướng dẫn sử dụng layer trong Autocad

Layer là gì ? : Khi làm việc trên Autocad để phân biệt đối qua màu sắc ,nét vẽ hoặc tắt , bật đối tượng nằm trên Layer [...]
Hỗ trợ trực tuyến