Hướng dẫn thiết lập dimension trong Autocad (Phần 4)

Tiếp tục của các phần trước, đương nhiên các bạn cần phải nắm rõ các bài trước khi bắt đầu qua một bài mới

Thiết lập dimension ở bài này là phần kết thúc 4 phần nắm bắt về dim mình sẽ nói về 2 tab còn lại đó là Alternate Units và Tolerrances.

Gõ lệnh D để xuất hiện trình quản lý dimension

Alternate Units: Các đơn vị liên kết

huong-dan-thiet-lap-dim-trong-autocad

Display alternate Units: Hiển thị kiểu kích thước liên kết (Chỉ cần nhấp vào dấu tích bạn sẽ thấy sự khác biệt)

Ví dụ: sẽ có một kiểu kích thước phụ nằm sau kích thước chính, có nghĩa là kích thước chính là hệ inch kích thước phụ hiển thị phía sau mà Decimal (bởi vì Unit format hình mặc đình là Decimal )

Ở tab Alternate Units hiện tại mình hầu như không đụng tới trong công việc nên tạm hiểu nó là như vậy, mình chia sẽ rõ cho các bạn hiểu sau khi mình nắm bắt tốt về nó.

Tolerrances:  Điều chỉnh hiển thị và hình dạng chử số dung sai

huong-dan-thiet-lap-dim-trong-autocad1

Methode : Gán tính dung sai kích thước.

  1. None : không thêm vào sau kích thước sai lệch giớ hạn giá trị dung sai.
  2. Symmetrical : Dấu ± xuất hiện trước các giá trị dung sai. Khi đó sai lệch giới hạn trên và sai lêch giới hạn dưới sẽ có giá trị tuyệt đối bằng nhau. Sau đó chỉ cần nhập giá trị vào ô upper value.
  3. Deviation : Sai lệch giới hạn âm dương khác nhau, khi đó ta điền sai lệch giới hạn âm vào ô Lower value và sai lệch giới hạn dương vào ô Upper value.
  4. Limits : Kích thước giới hạn trên bằng kích thước danh nghĩa cộng với giá trị sai lệch giới hạn trên (Upper value),và ngược lại kích thước giới hạn dưới bằng kích thước danh nghĩa trừ đi giới hạn dưới (Lower value) .
  5. Basic : Tạo khung hình chử nhật bao quanh các thông số

Upper value : Hiển thị và gán sai lệch giới hạn trên.
Lower value : Hiển thị và gán sai lệch giới hạn dưới.
Scaling for height : Tỉ số giữa chiều cao chữ số kích thước và chữ số dung sai kích thước.
Vertical position : Canh lề các giá trị dung sai dạng symmetrical gồm 3 kiểu: bottom, middle, top.
Precision : Hiển thị và gán độ chính xác cho dung sai kích thước.

>>>Hướng dẫn thiết lập Dimension trong autocad (Phần 1)

>>>Hướng dẫn thiết lập Dimension trong autocad (Phần 2)

>>>Hướng dẫn thiết lập Dimension trong autocad (Phần 3)

Chúc các bạn thành công !

Hãy luôn theo dõi blog để cập nhật các bài mới, mọi vấn đề khó hiểu hãy để  bình luận bên dưới.

 

 

Chia sẽ nếu bạn thấy hay!


Gởi bình luận

Yêu cầu điền thông tin đầy đủ vào mục *. Địa chỉ email của bạn sẽ được che giấu.