Cad Cơ bản

Hướng dẫn sử dụng layer trong Autocad

huong-dan-tao-layer-tren-autocad2.png
Layer là gì ? : Khi làm việc trên Autocad để phân biệt đối qua màu sắc ,nét vẽ hoặc tắt , bật đối tượng nằm trên Layer [...]

Hướng dẫn sử dụng lệnh Xref và Xattach trong AutoCad

lenh-xref-trong-autocad
Hướng dẫn sử dụng lệnh Xref và Xattach trong AutoCad 2 lệnh này đều giống nhau cả nhưng chỉ khác một ít thôi mình sẽ nói ở [...]

Bổ sung thực hành những lệnh cơ bản hay dùng trong Autocad

Su-dung-lenh-co-ban5
Bài tiếp theo này mình bổ sung củng như hình thực hành hướng dẫn cho bài Những lệnh cơ bản hay dùng trong Autocad Ro – [...]

Những lệnh cơ bản hay dùng trong AutoCad

Lenh-bat-diem1.png
1. Nhóm lệnh vẽ hình cơ bản. 1. L – Line : đoạn một thẳng 2. Pl – Polyline : vẽ đa tuyến ( các đoạn thẳng [...]

Hướng dẫn tùy chỉnh Osnap bắt điểm tự động

Lenh-bat-diem2.png
Để làm như thế nào mà mình có thể tùy chỉnh bắt điểm tự động 1 điểm, chẳng hạng như ,khi bạn bật bắt điểm tự [...]

Bắt điểm Osnap (Phần 2)

Lenh-bat-diem
Quadrant: dùng để bắt các nút chỉ độ trên một đường tròn tại các vị trí 0 , 90,180, 270, khi ta chọn chế độ osnap quadrant [...]

Bắt điểm Osnap (Phần 1)

Lenh-bat-diem5
Để đạt dược tính chính xác trong thiết kế kỹ thuật, một công cụ bắt điểm chính xác được tích hợp trong AutoCAD là Osnap [...]

Những điều cần khi học autocad

nhung-lenh-cad-hay-dung-trong-autocad.jpg
Trước khi vào vấn đề chính là học cad cần những gì? Mở đầu cho phép V-P nói vài điều nhé, nếu bạn là người chưa [...]
Hỗ trợ trực tuyến