Bắt điểm Osnap (Phần 2)

Quadrant: dùng để bắt các nút chỉ độ trên một đường tròn tại các vị trí 0 , 90,180, 270, khi ta chọn chế độ osnap quadrant khi di chuyển crosshair xung quanh đường tròn sẽ xuất hiện các hình thoi màu xanh tại các điểm này ,như hình bên dưới

Lenh-bat-diem

Hướng dẫn sử dụng lệnh Osnap trong Autocad

Tangent: dùng để bắt tiếp tuyến của đường thẳng với đường tròn , khi chọn chế độ osnap Tangent ta ra lệnh line , chọn một điểm nằm ngòai đường tròn sau đó di chuyển crosshair lên trên đường tròn , lúc này trên dường tròn xuất hiện một hình tròn nhỏ màu xanh và một đường thẳng trên đầu đường tròn ,như hình bên dưới. tại một điểm bất kỳ ngòai không gian chỉ có 2 tiếp tuyến đi qua đường tròn

 Lenh-bat-diem1
Hướng dẫn sử dụng lệnh Osnap trong Autocad

Lenh-bat-diem2

Hướng dẫn sử dụng lệnh Osnap

Perpendicular: dùng để bắt điểm vuông góc giữa đường thẳng với đường thẳng,như hình bên dưới, khi di chuyển crosshair đến gần xuất hiện dấu hiệu vuông góc màu xanh

Lenh-bat-diem3

Sử dụng lệnh Osnap trong Autocad

Intersection: dùng để bắt giao điểm của 2 đường thẳng , khi ta chọn Intersection,di chuyển crosshair gần đến giao điểm của 2 đường thẳng thì xuất hiện một dấu X màu xanh như hình bên dưới

Lenh-bat-diem4

Bắt điểm Osnap trong Autocad

Nearest: dùng để truy bắt điểm gần nhất từ đường thẳng đến đường tròn, từ đường thẳng đến đường thẳng , khi di chuyển crosshair đến gần sẽ xuất hiện biểu tượng giống như đồng hồ cát màu xanh , như hình bên dưới

Lenh-bat-diem5

Sử dụng lệnh Osnap trong Autocad

Mid Between 2 points: Bạn muốn lấy điểm giữa của 2 điểm bạn đã có sẵng, Mid Between 2 points sẽ giúp bạn bắt điểm chính xác và thao tác nhanh hơn, đầu tiên bạn cần vẽ 1 đoạn Line sau đó ấn Shift + chuột phải chọn Mid Between 2 points, sau đó chọn 2 điểm mà bạn cần line đó nằm ở giữa 2 điểm. Sau khi chọn xong bạn sẽ được như hình 1

Lenh-bat-diem7

Hình 1 


Lenh-bat-diem6

Hình 2

>>>Bắt điểm Osnap (Phần 1)

>>>Hướng dẫn tùy chình Osnap bắt điểm tự động

Chia sẽ nếu bạn thấy hay!


Gởi bình luận

Yêu cầu điền thông tin đầy đủ vào mục *. Địa chỉ email của bạn sẽ được che giấu.